Partnerstwo Dorzecza Słupi _v

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home AKTUALNOŚCI
Aktualności

I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS - 5 października 2015 r. w Ugoszczy

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje, że 5 października 2015 r. o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury Gminy Studzienice (Ugoszcz 12 b) odbędzie się I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, podczas którego zostanie wybrana Rada LGD PDS w skład, której mogą wejść członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
reprezentujący władzę publiczną, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

 

Polka Lokalna, czyli Stowarzyszenie LGD PDS wspiera mieszkanki, dzięki dofinansowaniu z ProgramuFIO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi od 1 lipca realizuje projekt pt. "Polka lokalna - budowanie kapitału społecznego w oparciu o potencjał kobiet wiejskich” dofinansowanym w ramach Programu FIO 2015.

Celem głównym projektu jest poprawa kapitału społecznego na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi poprzez animację kobiet wiejskich i budowanie ich gotowości do szerszej współpracy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt przyczyni się do nawiązania relacji społecznych, więzi i zaufania w 6 grupach kobiet wiejskich,  podniesienia kompetencji społecznych i osobistych 30 liderek lokalnych oraz aktywizacji kobiet do poszerzenia ich pól aktywności i współpracy o działania wykraczające poza daną grupę, w której zwykle działają (angażujące innych członków społeczności lokalnej oraz partnerów spoza społeczności lokalnej danej wsi).

Pierwsze miesiące realizacji projektu poświęcone zostały ustalaniu tematyki i miejsc spotkań. Spośród gmin partnerskich Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi wyłoniono 6 grup mieszkanek z 4 gmin, w których odbywać będą się zajęcia projektowe.

Każda grupa udział weźmie w 4 spotkaniach o różnorodnym charakterze . Ponieważ potrzeby kobiet na obszarze omawianych gmin są bardzo różne, wychodząc naprzeciw włączaniu kobiet w kreowanie własnych działań na rzecz swoją i społeczności lokalnej, w której funkcjonują, grupy wybiorą spośród oferowanych 6 zajęć 4 specjalistyczne spotkania dotyczące różnych aspektów aktywności lokalnej kobiet, tj.:


1. Kobiety w wioskach tematycznych 
2. Kobiety i wprowadzanie zmian społecznych 
3. Trzy wymiary zdrowia kobiety – zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne oraz czynniki je warunkujące
4. Kobieta aktywna fizycznie – zajęcia - Nordic Walking z instruktorem 
5. Kuchnia – jedno z wielu miejsc kobiety - warsztat kuchni regionalnej
6. Kobieta bezpieczna – samoobrona, np. wen-do

 

Dodatkowo zaplanowane zostało szkolenie w ramach tzw. „Dobrych praktyk" jako szkolenie obowiązkowe.

Z grup projektowych wyłonionych zostanie 30 kobiet, które wezmą udział dodatkowo w cyklu szkoleń pt. „Warsztaty liderek kobiet”, podczas których zdobędą dodatkowe umiejętności liderskie, m.in. zasady pracy grupowej, identyfikacja zasobów,  problemów i potrzeb lokalnych, czy sposoby mobilizowania społeczności lokalnej do działania, czy też personalne, m.in. asertywność, budowanie poczucia własnej wartości, czy też uwalnianie negatywnych emocji.

Na zakończenie projektu zadaniem każdej z grup kobiet będzie zorganizowanie własnej akcji współpracy, tj., jednorazowego wydarzenia wymagającego szerszej współpracy z innymi mieszkańcami wsi lub z partnerami spoza danej miejscowości. Mogą to być: warsztat, impreza, akcja wolontariacka, finał projektu. Będzie to pierwszy sprawdzian umiejętności organizowania działań aktywizujących, jeszcze pod opieką doświadczonego koordynatora.
Każda z uczestniczek weźmie udział w organizacji, przygotowaniu i realizacji zadania zgodnie z predyspozycjami, które będą wymagały podjęcia rozmów i negocjacji w grupie. Zadanie to ma na celu m.in. wprowadzenie podziału obowiązków w grupie zgodnie z predyspozycjami poszczególnych jej członkiń.

Osobą do kontaktu w sprawie projektu i zajęć jest Sylwia Wyrzykowska - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt pt. "Polka lokalna - budowanie kapitału społecznego w oparciu o potencjał kobiet wiejskich", którego Realizatorem jest Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, dofinansowany został w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


 


 

Delegaci zostali wybrani

W dniu 18 września 2015 r. Zarząd LGD PDS podjął uchwałę nr 3/IX/2015 w sprawie zatwierdzenia listy delegatów LGD PDS na podstawie § 15 A ust. 16 statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Lista delegatów

 

 

I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

Zarząd Stowarzyszenia LGD PDS na podstawie § 10 pkt. 1 statutu Stowarzyszenia LGD PDS serdecznie zaprasza na I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, które odbędzie się dnia 5 października 2015 roku o godzinie 14:00 w Ośrodku Kultury Gminy Studzienice (Ugoszcz 12 b).

 

Drugi termin I Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi ustala się na dzień 5 października 2015 r. o godz. 14:15.

Proponowany porządek obrad I Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącej/go i sekretarz/a/protokolanta zebrania.
  1. Przedstawienie przez przewodniczącą/ego porządku obrad.
  2. Zgłoszenie i wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Członka Zarządu Stowarzyszenia.
  4. Wybór Rady LGD.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zamknięcie zebrania.

 

Informujemy, iż projekty uchwał znajdują się na stronie www.pds.org.pl w zakładce „Materiały do pobrania”.

 

Weź udział w debacie sektora społecznego!

Zaproszenie na DEBATĘ STRATEGICZNĄ SEKTORA SPOŁECZNEGO - 24 września, godz. 14.00, Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju, o sfinansowanie której ubiegać się będziemy ze środków PROW na lata 2014-2020. Dzięki tej strategii mieszkańcy regionu – w tym organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne będą miały możliwość uzyskania dotacji na projekty rozwojowe, w tym na:

- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,

- zachowanie dziedzictwa lokalnego,

- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

- rozwój rynków zbytu lokalnych produktów i usług,

- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Dlatego zapraszamy na spotkanie – debatę strategiczną sektora społecznego, podczas którego przedstawimy szczegółowo możliwości pozyskania dofinansowania. Zaplanowana podczas spotkania debata pozwoli nam na wspólne przeanalizowanie następujących zagadnień dotyczących:

- dotacji i wsparcia organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

- form współpracy z organizacjami i grupami nieformalnymi, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami kultury,

- warunków udzielania wsparcia odpowiednich do potrzeb lokalnych.

 

Nasza nowa Lokalna Strategia Rozwoju będzie realizowana na terenie 13 gmin: z powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie oraz z powiatu słupskiego: Damnica, Główczyce, Potęgowo, Dębnica Kaszubska.

Spotkanie odbędzie się dnia 24 września o godzinie 14.00 w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni (Krzynia 16). Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dn. 22 września pod nr telefonu podany w stopce zaproszenia.

Więcej…
 

Weź udział w debacie sektora gospodarczego!

Zaproszenie na DEBATĘ STRATEGICZNĄ SEKTORA GOPODARCZEGO 23 września, godz. 15.00, Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju, o sfinansowanie której ubiegać się będziemy ze środków PROW na lata 2014-2020. Dzięki tej strategii mieszkańcy regionu będą mieli możliwość uzyskania dotacji na rozwój przedsiębiorczości, w tym na:

- podejmowanie działalności gospodarczej,

- rozwój działalności gospodarczej,

- tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnych produktów rolnych,

- wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w zakresie świadczenia usług turystycznych oraz rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych,

- rozwój rynków zbytu,- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Dlatego zapraszamy na spotkanie – debatę strategiczną sektora gospodarczego, podczas którego przedstawimy szczegółowo możliwości pozyskania dofinansowania. Zaplanowana podczas spotkania debata pozwoli nam na wspólne przeanalizowanie i dyskusję na temat:

- rodzajów dotacji jakimi zainteresowani są przedsiębiorcy i osoby planujące podejmowanie działalności gospodarczej,

- możliwych form współpracy z rolnikami,

- warunków udzielania wsparcia odpowiednich do potrzeb lokalnych.

 

Nasza nowa Lokalna Strategia Rozwoju realizowana będzie na terenie 13 gmin z powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie oraz z powiatu słupskiego: Damnica, Główczyce, Potęgowo, Dębnica Kaszubska.

Spotkanie odbędzie się dnia 23 września o godzinie 15.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie (ul. Podzamcze 34). Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dn. 22 września pod nr telefonu podany w stopce zaproszenia.

Więcej…
 

III Bytowskie Forum Animatorów Kultury


Instytut  Kaszubski, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie zapraszają na
III Bytowskie Forum Animatorów Kultury, które odbędzie się w dniach 18-19 września 2015 r. w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, ul. Szkolna 4.

Program III Bytowskiego Forum Animatorów Kultury

karta zgłoszenia

 

Kartę zgłoszenia należy wysłać najpóźniej do 14 września 2015 r. pocztą tradycyjną na adres: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów; e-mailem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem: 59 822 25 44.

Decyduje kolejność zgłoszeń. O ostatecznym przyjęciu na Forum poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 59 822 55 12 lub 697 533 495.

Udział w forum jest odpłatny i wynosi 20 zł od osoby. Wpłaty można dokonać na konto: Centrum Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4, 77-133 Tuchomie z dopiskiem „III Bytowskie Forum Animatorów Kultury” lub w dniu rozpoczęcia forum. Opłata nie dotyczy prelegentów.

Dodatkowo można zamówić nocleg. Odpłatność wynosi: 35 zł/os. Rezerwacje noclegu pod numerem telefonu: 59 82 15 689, 510 897 932.

 

III Bytowskie Forum Animatorów Kultury współfinansowane ze środków Gminy Bytów, Powiatu Bytowskiego oraz Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku.

 

 

XVII Pomorski Konkurs Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej w Bytowie

 

GOK Główczyce zaprasza na pieszy rajd na orientację "Maczuga Stolema"

Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach zaprasza do udziału w pieszym rajdzie na orientację pn. "Maczuga Stolema"

Szczegółowe informacje  TUTAJ

 

Więcej…
 

"Nasz mały PRL" - wernisaż fotograficzny ku pamięci Pana Jana Woźniaka

 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaprasza na Letni Turniej Geocaching

 


Strona 2 z 39