Partnerstwo Dorzecza Słupi _v

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home AKTUALNOŚCI
Aktualności

Zaproszenie na szkolenie: ZASADY REALIZACJI ORAZ ROZLICZANIA „MAŁYCH PROJEKTÓW”

Celem szkolenia jest pomoc realizatorom „Małych projektów” w prawidłowym wypełnieniu wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie, zasad rozliczania i sprawozdawczości.

Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich projektodawców w ramach działania „Małe projekty”, którzy zawarli umowy o dofinansowanie lub oczekują na ich zawarcie.

 

Więcej…
 

Aktualizacja dokumentacji rowerowej – II konsultacje elektroniczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej turze konsultacji społecznych dokumentów rowerowych przygotowywanych przez Stowarzyszenie "Sekcja Rowerzystów Miejskich" dla Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Dokumenty znajdziecie Państwo pod adresem:
http://we.tl/rhttp://we.tl/rnYEiDPmTMnYEiDPmTM (link wygasa 14.11.2014) oraz na końcu tego posta.

Konsultacje odbywają się poprzez formularz elektroniczny, który znajdziecie Państwo pod adresem:
http://goo.gl/forms/E3lxOBxSfB
Każdy uczestnik ma możliwość złożenia dowolnej liczby uwag.

Termin przyjmowania uwag to: 14.11.2014, 12:00

Więcej…
 

Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi - warsztaty

Zapraszamy Członków organów Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi

do udziału w warsztatach ewaluacyjnych

„Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi

na lata 2009-2015, konsultacje i rekomendacje”

Warsztaty odbędą się 20 – 21 listopada 2014 r. w Centrum UŁAN SPA, ul. Tartaczna 10, 77-100 Bytów

Szczegóły warsztatów oraz karta zgłoszenia dostępne tutaj

 

Zagospodarowanie lotniska sportowego AEROKLUBU Słupskiego

W ramach działania Małe Projekty AEROKLUB SŁUPSKI zrealizowała projekt pod nazwą „Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne przestrzeni lotniska sportowego w Krępie Słupskiej”.

W ramach projektu przewidziano budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w postaci palcu zabaw, altany rekreacyjnej oraz utworzenia miejsca postojowego dla statków powietrznych.

 

Więcej…
 

Termin składania prac do Konkursu "Pochwal się projektem" przedłużony!

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi wydłuża termin składania prac w ramach konkursu pn. „Pochwal się projektem”. Przypominamy konkurs jest skierowany do mieszkańców obszaru PDS, którzy realizowali projekty w ramach wdrażania LSR.

 

Konkurs ma na celu promowanie oraz przekazywanie mieszkańcom informacji o zrealizowanych projektach. Zgłoszone prace do konkursu mogą mieć formę filmu, prezentacji, zdjęć lub reportażu. Pracę można zgłaszać w trzech kategoriach:

  1. Człowiek – zgłaszanie materiałów, które opowiedzą o osobach zaangażowanych w realizację konkretnego projektu,
  2. Miejsce – przedstawienie zmian jakie zaszły w miejscowościach, w których zostały zrealizowane projekty,
  3. Motyw – lokalne wydarzenie, które przeciągnęło mieszkańców oraz lokalnych twórców (np. festyny).

Do wygrania nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3.000,00 zł.

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 3 listopada 2014 r. w Biurze Fundacji PDS.

Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie konkursu:

Regulamin konkursu "Pochwal się projektem" - zmiana terminu składania prac!

Karta zgłoszenia do konkursu "Pochwal się projektem"

Zgoda rodzica/opiekuna

 

Laureaci VI Konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza 2014

W ostatnią sobotę odbył się kolejny – szósty już Finał konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza. Do laureatów trafiło 10 certyfikatów w pięciu kategoriach konkursowych. Oto laureaci:

Kat. A – produkty spożywcze

Miejsce I: CENTRUM MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ ZA POTRAWĘ KACZKA FASZEROWANA ZE SŁODKĄ NUTĄ

Wyróżnienie: WIOLETTY KOTECKIEJ ZA POTRAWĘ PASZTET Z GĘSI

Kat. B - nalewki

Miejsce I: MARIA GÓRAWSKA ZA NALEWKĘ „ZŁOTA ROSA”

Wyróżnienie: WALDEMAR IZDEBSKI ZA NALEWKĘ AGRESTÓWKA

Kat. C – wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze

Miejsce I: ANNA PIETRZAK ZA EKOLOGICZNE LALKI SZYTE TECHNIKĄ WALDORFSKĄ

Wyróżnienie: EWA ORZECHOWSKA ZA TKACTWO RĘCZNE – SZALE, SZALIKI, TKANINY UŻYTKOWE

Kat. D – produkty i usługi turystyczne

Miejsce I: MIKOROWSKI KLUB INICJATYW SPOŁECZNYCH ZA „MIKOROWO – WIOSKA ZIÓŁ I KWIATÓW”

Wyróżnienie: LESZEK KOŁAKOWSKI ZA GALERIĘ RYBACKĄ W JEZIERZANACH

Kat. E – inicjatywy lokalne

Miejsce I: GMINNE CENTRUM KULTURY I BYBLIOTEKA ZA TEATR „MŁODYCH GOTÓW”

Wyróżnienie: „TAX” S.C. – PAŁAC POD BOCIANIM GNIAZDEM ZA JEŹDZIECKIE MISTRZOSTWA KASZUB AMATORÓW W RUNOWIE

Więcej…
 

„Mali Kaszubi - zakup regionalnych strojów kaszubskich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cewice”

Gmina Cewice realizuje projekt pt. „Mali Kaszubi - zakup regionalnych strojów kaszubskich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cewice” dofinansowany z budżetu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi przeznaczonego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach projektu zostanie wykonanych 72 regionalnych strojów kaszubskich dla 36 chłopców i 36 dziewczynek uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Siemirowicach oraz szafa do ich przechowywania. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom podtrzymania dziedzictwa kulturowego oraz tradycji kaszubskiej w Gminie Cewice.

Do tej pory wykonano już 20 kompletów strojów oraz szaf. Realizacja projektu zakończy się w listopadzie 2014 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 84.500,00 zł, a wysokość dofinansowania 49.870,42 zł.

 

Więcej…
 

Udział społeczeństwa w tworzeniu Planu Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000 szansą dla regionu

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi zachęca do udziału

w szkoleniu w ramach projektu

„Zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów Natura 2000 odnośnie prac Zespołu Lokalnej Współpracy w ramach przygotowania Planu Zadań Ochronnych”

Termin szkolenia: 23 października 2014 r., godz. 10.00

Miejsce: Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni

Cel główny szkolenia: aktywizacja do udziału w konsultacjach społecznych projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i wsparcie osób/podmiotów, które do udziału w takich konsultacjach chciałyby się wcześniej przygotować.

 

Program szkolenia

 

Więcej…
 

Niezbędnik animatora

W dniach 19-20 września w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu odbyło się II Bytowskie Forum Animatorów Kultury, na którym spotkali się animatorzy kultury z Pomorza.

Poniżej prezentujemy sprawozdanie z warsztatu pt.  Animowanie uczestnictwa w kulturze w małych społecznościach, który przygotowały i przeprowadziły trenerki z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy.

Sprawozdanie z warsztatu pt.  Animowanie uczestnictwa w kulturze w małych społecznościach

 

Termin składania prac do Konkursu "Pochwal się projektem" przedłużony!

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi wydłuża termin składania prac w ramach konkursu pn. „Pochwal się projektem”. Przypominamy konkurs jest skierowany do mieszkańców obszaru PDS, którzy realizowali projekty w ramach wdrażania LSR.

Więcej…
 

Animacja poprzez kulturę i nie tylko

W dniach 19-20 września spotkali się w Tuchomiu pracownicy instytucji kultury, nauczyciele, społecznicy, studenci, liderzy organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów i lokalnych samorządów, artyści itp. z całego Pomorza w ramach II Bytowskiego Forum Animatorów Kultury. Inicjatorem i pomysłodawcą spotkania był  prof. Cezary Obracht-Prondzyński.

Forum rozpoczęło się w piątkowe popołudnie od referatu wprowadzającego prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego pt. „Budowanie społeczności lokalnej poprzez kulturę”. Następnie zaproszono wszystkich do udziału w warsztacie pn. „Niezbędnik animatora kultury w małych społecznościach” przygotowanym przez pracowników Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. Uczestnicy warsztatu pracowali m.in. nad sposobem włączenia osób pełniących różne funkcje w społeczności lokalnej w realizację określonego zadnia oraz przygotowali niezbędnik animatora tj. określili jakie cechy, umiejętności powinien posiadać animator.

Więcej…
 


Strona 2 z 36