Partnerstwo Dorzecza Słupi _v

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home AKTUALNOŚCI
Aktualności

II Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza na II Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, które odbędzie się dnia 22 grudnia 2015 roku o godzinie 13.00 w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni. Jednocześnie Stowarzyszenie LGD PDS informuje, że w przypadku kiedy obrady rozpoczęłyby się w drugim terminie Zebrani Delegaci będą zdolni do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

ZAPROSZENIE

 

Kondolencje

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Burmistrzowi Bytowa Ryszardowi Sylce i rodzinie z powodu śmierci córki składają Członkowie Zarządu i Rady oraz pracownicy Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

 

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku informuje, że 19 listopada b.r. w Słupskiej  Izbie Przemysłowo-Handlowej, 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 19 w godzinach 10:00 – 14:00 odbędzie się Pomorski Dzień Przedsiębiorczości promujący przedsiębiorczość – zarówno indywidualną działalność gospodarczą (IDG), mikroprzedsiębiorstwa i spółdzielczość socjalną, także w odniesieniu do grupy osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia.

Plakat RPO

Plakat POWER

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

 

Polki Lokalne szkolą się w ramach projektu dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelski

Stowarzyszenie Partnerstwo Dorzecze Słupi, dzięki środkom pozyskanym z programu Fundusz Incjatyw Obywatelskich, dało możliwość spotkań i integracji, z której mieszkanki obszaru bardzo chętnie korzystają.

Część warsztatowa projektu już na półmetku. Panie spotykały się w ramach warsztatów Dobrych praktyk, kuchni regionalnej, samoobrony czy Nordic Walking. Poznały również specyfikę działalności kobiet na obszarach wiejskich, wartość takiej działalności. Dostały również możliwości rozwoju osobistego oraz rozwoju umiejętności liderskich.

UAKTUALNIONY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

Godziny otwarcia biura LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi

Stowarzyszenie LGD PDS  informuje mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD PDS, że w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Biuro LGD PDS funkcjonuje według poniższego harmonogramu:

Dzień tygodnia

Godziny pracy biura

Poniedziałek

od godz. 7.00 do godz. 15.00

Wtorek

od godz. 7.00 do godz. 15.00

Środa

od godz. 7.00 do godz. 15.00

Czwartek

od godz. 7.00 do godz. 15.00

Piątek

od godz. 7.00 do godz. 15.00

 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi zakończone

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi od sierpnia zapraszała mieszkańców na spotkania informacyjno-konsultacyjne NOWY LEADER W DORZECZU SŁUPI, które były elementem prac na nową Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania odbywały się w każdej gminie objętej działaniem LGD.

Celem spotkań było:

  • przekazanie mieszkańcom informacji o możliwościach pozyskania środków ramach podejścia LEADER w nowym okresie programowania,
  • określenie wspólnie z mieszkańcami potrzeb oraz celów, na jakie szczególnie należy przeznaczyć fundusze nowego LEADERA.
Jedno z takich spotkań odbyło się w gminie Potęgowo, gdzie mieszkańcy poznali i konsultowali projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi.

 

Rada Stowarzyszenia Partnerstwo Dorzecze Słupi wybrana

W dniu 05 października 2015 r. w Ośrodku Kultury Gminy Studzienice w Ugoszczy odbyło się I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, podczas którego została wybrana 15 osobowa Rada LGD, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które będą realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie LGD PDS.

Skład Rady Stowarzyszenia Partnerstwo Dorzecze Słupi TUTAJ

 

Zapraszamy na Święto Dyni i konkurs kulinarny w Tuchomiu

Regulamin konkursu kulinarnego

 

I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS - 5 października 2015 r. w Ugoszczy

Szanowni Państwo.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje, że 5 października 2015 r. o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury Gminy Studzienice (Ugoszcz 12 b) odbędzie się I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, podczas którego zostanie wybrana Rada LGD PDS w skład, której mogą wejść członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
reprezentujący władzę publiczną, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

 

Polka Lokalna, czyli Stowarzyszenie LGD PDS wspiera mieszkanki, dzięki dofinansowaniu z ProgramuFIO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi od 1 lipca realizuje projekt pt. "Polka lokalna - budowanie kapitału społecznego w oparciu o potencjał kobiet wiejskich” dofinansowanym w ramach Programu FIO 2015.

Celem głównym projektu jest poprawa kapitału społecznego na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi poprzez animację kobiet wiejskich i budowanie ich gotowości do szerszej współpracy na poziomie lokalnym i ponadlokalnym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt przyczyni się do nawiązania relacji społecznych, więzi i zaufania w 6 grupach kobiet wiejskich,  podniesienia kompetencji społecznych i osobistych 30 liderek lokalnych oraz aktywizacji kobiet do poszerzenia ich pól aktywności i współpracy o działania wykraczające poza daną grupę, w której zwykle działają (angażujące innych członków społeczności lokalnej oraz partnerów spoza społeczności lokalnej danej wsi).

Pierwsze miesiące realizacji projektu poświęcone zostały ustalaniu tematyki i miejsc spotkań. Spośród gmin partnerskich Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi wyłoniono 6 grup mieszkanek z 4 gmin, w których odbywać będą się zajęcia projektowe.

Każda grupa udział weźmie w 4 spotkaniach o różnorodnym charakterze . Ponieważ potrzeby kobiet na obszarze omawianych gmin są bardzo różne, wychodząc naprzeciw włączaniu kobiet w kreowanie własnych działań na rzecz swoją i społeczności lokalnej, w której funkcjonują, grupy wybiorą spośród oferowanych 6 zajęć 4 specjalistyczne spotkania dotyczące różnych aspektów aktywności lokalnej kobiet, tj.:


1. Kobiety w wioskach tematycznych 
2. Kobiety i wprowadzanie zmian społecznych 
3. Trzy wymiary zdrowia kobiety – zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne oraz czynniki je warunkujące
4. Kobieta aktywna fizycznie – zajęcia - Nordic Walking z instruktorem 
5. Kuchnia – jedno z wielu miejsc kobiety - warsztat kuchni regionalnej
6. Kobieta bezpieczna – samoobrona, np. wen-do

 

Dodatkowo zaplanowane zostało szkolenie w ramach tzw. „Dobrych praktyk" jako szkolenie obowiązkowe.

Z grup projektowych wyłonionych zostanie 30 kobiet, które wezmą udział dodatkowo w cyklu szkoleń pt. „Warsztaty liderek kobiet”, podczas których zdobędą dodatkowe umiejętności liderskie, m.in. zasady pracy grupowej, identyfikacja zasobów,  problemów i potrzeb lokalnych, czy sposoby mobilizowania społeczności lokalnej do działania, czy też personalne, m.in. asertywność, budowanie poczucia własnej wartości, czy też uwalnianie negatywnych emocji.

Na zakończenie projektu zadaniem każdej z grup kobiet będzie zorganizowanie własnej akcji współpracy, tj., jednorazowego wydarzenia wymagającego szerszej współpracy z innymi mieszkańcami wsi lub z partnerami spoza danej miejscowości. Mogą to być: warsztat, impreza, akcja wolontariacka, finał projektu. Będzie to pierwszy sprawdzian umiejętności organizowania działań aktywizujących, jeszcze pod opieką doświadczonego koordynatora.
Każda z uczestniczek weźmie udział w organizacji, przygotowaniu i realizacji zadania zgodnie z predyspozycjami, które będą wymagały podjęcia rozmów i negocjacji w grupie. Zadanie to ma na celu m.in. wprowadzenie podziału obowiązków w grupie zgodnie z predyspozycjami poszczególnych jej członkiń.

Osobą do kontaktu w sprawie projektu i zajęć jest Sylwia Wyrzykowska - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Projekt pt. "Polka lokalna - budowanie kapitału społecznego w oparciu o potencjał kobiet wiejskich", którego Realizatorem jest Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi, dofinansowany został w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


 


 

Delegaci zostali wybrani

W dniu 18 września 2015 r. Zarząd LGD PDS podjął uchwałę nr 3/IX/2015 w sprawie zatwierdzenia listy delegatów LGD PDS na podstawie § 15 A ust. 16 statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Lista delegatów

 

 


Strona 2 z 40