Partnerstwo Dorzecza Słupi _v

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home AKTUALNOŚCI
Aktualności

Przypominamy o konieczności składania ankiet monitorujących dla odnowy wsi oraz małych projektów

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że zgodnie z umową przyznania pomocy, Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego – aktualności:
1) w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);
2) w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

Dodatkowe informacje na temat wyliczania terminów złożenia ankiet oraz wypełniania ww. dokumentów znajdziecie Państwo w Instrukcji do ankiety.

 

Mobilne wersje gry "Partnerstwo w Dorzeczu Słupi"

Miło nam poinformować, że już każdy zainteresowany może zagrać w grę "Partnerstwo w Dorzeczu Słupi", zarówno ściągając ją na własne urządzenie np. komputer, jak i grając online.

Grać można także na facebook'u. Na razie prezentujemy grę na facebooka, w którą może grać jedna osoba, ale wkrótce będziecie mogli zagrać także ze znajomymi.

Link do gry online:

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.todesign.pds

Link do gry na facebook'u:

https://apps.facebook.com/partnerstwoslupi/


Gra do ściągnięcia

 

Zielona firma - szkolenia i doradztwo z zakresu rozwiązań proekologicznych

WSB, wychodząc na przeciw wymogom Unii Europejskiej, realizuje projekty, które pozwolą ograniczyć straty wynikające z nieprzestrzegania przepisów. Brak wiedzy MMŚP z zakresu środowiska nie pozwala wykorzystać szans, jakie daje prowadzenie eko firmy.

Celem projektu jest przygotowanie MMŚP do wdrażania rozwiązań proekologicznych, oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie działań proekologicznych.

W ramach projektu, zupełnie bezpłatnie oferujmy kompleksowe wsparcie dla MMŚPw zakresie wdrażania rozwiązań proekologicznych.

Projekt skierowany jest do 220 MMŚP i ich 264 pracowników w wieku powyżej 18 lat z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim lub wyższym.

Projekt realizowany jest w trzech etapach:

1. Analiza potrzeb MMŚP

2. Szkolenia

3 . Doradztwo

Więcej…
 

Gra edukacyjna – planszowa i mobilna – „Partnerstwo w Dorzeczu Słupi” – niestandardowa promocja

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi po raz kolejny odeszła od utartych schematów promocji obszaru i idąc za ciosem i sukcesem wydanego w mijającym roku komiksu „Wakacje w raju” przygotowała kolejną ciekawą rzecz dla miłośników regionu i turystów – tym razem jest to gra edukacyjna w wersji tradycyjnej, czyli planszowej oraz w wersji elektronicznej, mobilnej (system Android, Facebook oraz iOS) prezentująca walory kulturowe i przyrodnicze obszaru LGR Pojezierze Bytowskie.

 

 

Więcej…
 

Urząd Marszałkowski zamknięty 24.12.2014 r.!

Szanowni Państwo, prosimy o uwzględnienie w swoich planach i terminach składania dokumentacji (szczególnie wniosków o płatność składanych do 25-ego grudnia), iż Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dnia 24.12.2014 r. będzie NIECZYNNY.

 

 

Wyniki konkursu „Pochwal się projektem”

W listopadzie zakończyła konkurs „Pochwal się projektem”, w którym beneficjenci projektów finansowanych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi zgłaszali swoje materiały – prezentacje, filmy i zdjęcia - dotyczące realizowanych projektów.

Mikołajkowa Wioska LEADERa była okazją do ogłoszenia wyników. Oto nagrody jakie przyznaliśmy:

Wyniki w kategorii „Miejsce”:

Więcej…
 

Zaproszenie na szkolenie: ZASADY REALIZACJI ORAZ ROZLICZANIA „MAŁYCH PROJEKTÓW”

Celem szkolenia jest pomoc realizatorom „Małych projektów” w prawidłowym wypełnieniu wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie, zasad rozliczania i sprawozdawczości.

Kto może być uczestnikiem szkolenia?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich projektodawców w ramach działania „Małe projekty”, którzy zawarli umowy o dofinansowanie lub oczekują na ich zawarcie.

 

Więcej…
 

Aktualizacja dokumentacji rowerowej – II konsultacje elektroniczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej turze konsultacji społecznych dokumentów rowerowych przygotowywanych przez Stowarzyszenie "Sekcja Rowerzystów Miejskich" dla Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Dokumenty znajdziecie Państwo pod adresem:
http://we.tl/rhttp://we.tl/rnYEiDPmTMnYEiDPmTM (link wygasa 14.11.2014) oraz na końcu tego posta.

Konsultacje odbywają się poprzez formularz elektroniczny, który znajdziecie Państwo pod adresem:
http://goo.gl/forms/E3lxOBxSfB
Każdy uczestnik ma możliwość złożenia dowolnej liczby uwag.

Termin przyjmowania uwag to: 14.11.2014, 12:00

Więcej…
 

Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi - warsztaty

Zapraszamy Członków organów Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi

do udziału w warsztatach ewaluacyjnych

„Ewaluacja wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi

na lata 2009-2015, konsultacje i rekomendacje”

Warsztaty odbędą się 20 – 21 listopada 2014 r. w Centrum UŁAN SPA, ul. Tartaczna 10, 77-100 Bytów

Szczegóły warsztatów oraz karta zgłoszenia dostępne tutaj

 

Zagospodarowanie lotniska sportowego AEROKLUBU Słupskiego

W ramach działania Małe Projekty AEROKLUB SŁUPSKI zrealizowała projekt pod nazwą „Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne przestrzeni lotniska sportowego w Krępie Słupskiej”.

W ramach projektu przewidziano budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w postaci palcu zabaw, altany rekreacyjnej oraz utworzenia miejsca postojowego dla statków powietrznych.

 

Więcej…
 

Termin składania prac do Konkursu "Pochwal się projektem" przedłużony!

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi wydłuża termin składania prac w ramach konkursu pn. „Pochwal się projektem”. Przypominamy konkurs jest skierowany do mieszkańców obszaru PDS, którzy realizowali projekty w ramach wdrażania LSR.

 

Konkurs ma na celu promowanie oraz przekazywanie mieszkańcom informacji o zrealizowanych projektach. Zgłoszone prace do konkursu mogą mieć formę filmu, prezentacji, zdjęć lub reportażu. Pracę można zgłaszać w trzech kategoriach:

  1. Człowiek – zgłaszanie materiałów, które opowiedzą o osobach zaangażowanych w realizację konkretnego projektu,
  2. Miejsce – przedstawienie zmian jakie zaszły w miejscowościach, w których zostały zrealizowane projekty,
  3. Motyw – lokalne wydarzenie, które przeciągnęło mieszkańców oraz lokalnych twórców (np. festyny).

Do wygrania nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3.000,00 zł.

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 3 listopada 2014 r. w Biurze Fundacji PDS.

Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie konkursu:

Regulamin konkursu "Pochwal się projektem" - zmiana terminu składania prac!

Karta zgłoszenia do konkursu "Pochwal się projektem"

Zgoda rodzica/opiekuna

 


Strona 2 z 37