Partnerstwo Dorzecza Słupi _v

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home AKTUALNOŚCI
Aktualności

XVI Pomorski Konkurs Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie serdecznie zaprasza na XVI Pomorski Konkurs Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej, który odbędzie się w Bytowie w dniach 13-14.09.2014 r. Będzie to doskonała okazja do przybliżenia sobie kultury i sygnalistyki łowieckiej, a zarazem możliwość skosztowania wyrobów myśliwskich przyrządzanych według przepisów przekazywanych sobie przez myśliwych z pokolenia na pokolenie.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: „Muzyka myśliwska jako sieciowy produkt turystyczny łączący pokolenia”, na który Stowarzyszenie otrzymało pomoc z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Celem przedmiotowego projektu jest stworzenie bytowskiego sieciowego produktu turystycznego poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz organizacja konkursu sygnałów i muzyki myśliwskiej na Zamku w Bytowie. Wysokość uzyskanej pomocy wynosi 29.225,89 złotych.

Projekt współfinansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Więcej…
 

Ryba na talerzu. Zgłoś swój przepis na potrawę rybną

Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny” i Bytowskie Centrum Kultury planuje wydać broszurę z przepisami na potrawy rybne. Każdy może przesłać swój przepis na potrawę rybną i jej zdjęcie: przystawki, zupy, dania główne, śniadania, kolacje itp. Najlepsze propozycje znajdą się w folderze promującym kuchnię regionalną. Broszura będzie dostępna bezpłatnie na imprezach okolicznościowych, w punktach informacji turystycznej, gospodarstwach agroturystycznych itp.

Więcej…
 

Zagospodaruj oszczędności powstałe w wyniku realizacji projektu!

 

Otrzymujemy sygnały od beneficjentów o powstających oszczędnościach środków na etapie realizacji projektów. Gorąco zachęcamy do wykorzystania przyznanej dotacji w kwocie w jakiej została Państwu przyznana i minimalizowania oszczędności. Jeśli w trakcie realizacji projektów pojawia się informacja o ryzyku niewykorzystania całości dotacji należy zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o uzupełnienie projektu o dodatkowy zakres. Zwracamy jednak uwagę, aby prośba taka została uargumentowana faktyczną potrzebą, np. zwiększeniem funkcjonalności, niedoszacowaniem kosztorysu, potrzebą dostawienia kolejnego elementu, co nie zostało przewidziane na etapie projektowania itp. Należy uwzględnić fakt, że poprzez zagospodarowanie tych środków nie zwiększą się koszty kwalifikowalne projektu oraz zostanie zachowany jego cel.
Zwracamy uwagę, iż pełne wykorzystanie dotacji jest bardziej korzystne nie tylko dla Beneficjenta, który realizuje operacja, ale również dla Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, ponieważ na tym etapie wdrażania Programu Leader nie ma możliwości ogłaszania kolejnych konkursów o dofinansowanie, co jest jednoznaczne z tym, że środki te przepadają i nie zostaną wydane na nasz obszar działania.
Zachęcamy zatem do realizowania projektów w taki sposób, aby jak najwięcej środków pozostało w naszej okolicy.

 

 

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica serdecznie zapraszają do udziału w dwudniowym szkoleniu „Zarządzanie finansami i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych”. Szkolenie to skierowane jest dla mieszkańców obszaru PDS działających w lub zainteresowanych rozpoczęciem działalności w organizacji pozarządowej.

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.
 2. Przybliżenie zagadnień dotyczących budżetowania projektów i organizacji.
 3. Zapoznanie z zasadami polityki rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zakładowego planu kont.
 4. Przedstawienie zasad sprawozdawczości oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 5. Nabycie praktycznych umiejętności na temat zarządzania finansami (budżetowanie, dokumentowanie wydatków, sprawozdawczość)

Termin: 25-26.09.2014 r. (czwartek, piętek) - Uwaga zmiana terminu szkolenia!
Miejsce: Mikorowo - Wieś Kwiatów i Ziół, gm. Czarna Dąbrówka

Aby wziąć udział w szkoleniu należy do dnia 15.09.2014 r. (do godz. 15:00) przekazać wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Biura Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi za pośrednictwem:
- poczty tradycyjnej pod adres: Biuro Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska, lub
- poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub
- faksu pod numer 59 81 32 20059 81 32 200
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny dla uczestników, którzy pokryć muszą jedynie koszt dojazdu i powrotu z miejsca szkolenia. Możliwe jest również nieodpłatne skorzystanie z noclegów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca noclegowe będą przydzielane zgodnie z kolejnością przyjmowania formularzy zgłoszenia.
 

Geocachingowy projekt KASZËBË

Rusza geocachingowy projekt KASZËBË – do znalezienia będzie 161 nowiutkich skrzyneczek geocache także na terenie Zielonego Serca Pomorza!

Dziś w nocy (z 14 na 15 sierpnia) rusza geocachingowy projekt KASZËBË, który powstał także dzięki wsparciu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi we współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną.

Projekt zlokalizowany jest między innymi na terenie Zielonego Serca Pomorza i jego głównym celem jest promocja Kaszub. Obejmuje on 161 skrzyneczek tzw. geocache, które tworzą geościeżkę w formie szkicu. Na mapie tworzy on wielki napis KASZËBË o wymiarach w terenie ok. 3x19 km. Każda z przygotowanych skrzyneczek w nazwie ma jedno hasło z mini leksykonu kaszubskiego.

Więcej…
 

Pasztet z gęsi najlepszy!

Tradycją Jarmarku Pomorskiego jest  organizacja konkursu kulinarnego pn. „Kuchnia Dorzecza Słupi”. Nie inaczej było w minioną sobotę 9 sierpnia na bytowskim zamku. Na konkurs zgłoszono 16 potraw, zaczynając od tradycyjnej czarniny i ryżu z białym sosem poprzez różne ciasta a kończąc na niespotykanym kozim ziołowym serze podawanym z kopytkami z bobu. W drugiej kategorii – nalewkach zgłoszono 21 specjałów. Dominowały nalewki z czarnego bzu, zarówno z owoców jaki i z kwiatów. Tajemnicą każdej gospodyni były jednak dodatki. Dlatego komisja konkursowa w składzie: Grzegorz Dacków /nauczyciel gastronomii i obsługi ruchu turystycznego Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, znawca kuchni regionalnej/, Daniel Poświętny /nauczyciel gastronomii i obsługi ruchu turystycznego Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, znawca kuchni regionalnej, Piotr Dziekanowski /redaktor naczelny tygodnika „Kurier Bytowski”, regionalista/, Justyna Woźniak /Sekretarz Zarząd Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi/, miała niełatwe zadanie. Każdy produkt został oceniony m.in. pod względem smaku, wyglądu, oryginalności, związku z lokalnymi tradycjami. Po raz pierwszy podczas tej edycji konkursu kulinarnego jedno wyróżnienie zgłoszonemu produktowi przyznała publiczność.

Więcej…
 

Jarmark pełen rozmaitości

Ósmy Jarmark Pomorski przygotowywany przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi i Bytowskie Centrum Kultury odbył się pod hasłem „Rękodzieło”.

W minioną sobotę 9 sierpnia na zamkowej scenie od godz. 14.00 prezentowały się podmioty, organizacje pozarządowe i samorządy działające na obszarze partnerstwa, które otrzymały dofinansowanie na projekty w ramach działania „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”. Mogliśmy zobaczyć i posłuchać sygnalistów ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie, które otrzymało dofinansowanie z Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w wysokości 29 225,89 zł na projekt pt. „Muzyka myśliwska jako sieciowy produkt turystyczny łączący pokolenia”. Kolejny podmiotem prezentującym się podczas VIII Jarmarku Pomorskiego było Centrum Szkoleń Specjalistycznych „OPERATOR” Konrada Morawskiego, które otrzymało dofinansowanie z Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi w wysokości 32 078,59 zł na projekt pt. „Zakup innowacyjnego sprzętu wodniackiego dla Centrum Szkoleń Specjalistycznych OPERATOR”. Następnie swój projekt zaprezentowało Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 25 153, 60 zł na „Regiment kaszubski, czyli odtworzenie piechoty kaszubskiej”. Projekty, które otrzymały dofinansowanie z Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprezentował również Ryszard Sylka Burmistrz Bytowa tj.: „Budowa Skateparku w miejscowości Świątkowo gmina Bytów” dofinansowanie w wysokości 160 000,00 zł oraz „Budowa zielonej siłowni na bytowskiej ścieżce zdrowia” dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł.

Więcej…
 

Konkurs "Pochwal się projektem"

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza do udziału w konkursie pn. „Pochwal się projektem” konkurs jest skierowany do mieszkańców obszaru PDS, którzy realizowali projekty w ramach wdrażania LSR.

Konkurs ma na celu promowanie oraz przekazywanie mieszkańcom informacji o zrealizowanych projektach. Zgłoszone prace do konkursu mogą mieć formę filmu, prezentacji, zdjęć lub reportażu. Pracę można zgłaszać w trzech kategoriach:

 1. Człowiek – zgłaszanie materiałów, które opowiedzą o osobach zaangażowanych w realizację konkretnego projektu,
 2. Miejsce – przedstawienie zmian jakie zaszły w miejscowościach, w których zostały zrealizowane projekty,
 3. Motyw – lokalne wydarzenie, które przeciągnęło mieszkańców oraz lokalnych twórców (np. festyny).

Do wygrania nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3.000,00 zł.

 

Więcej…
 

Szkolenie z zasad realizacji oraz rozliczania „Małych projektów” - podsumowanie

W dniu 1 sierpnia 2014 r. w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu odbyło się szkolenie dla wszystkich projektodawców w ramach działania „Małe projekty”. Celem szkolenia była pomoc beneficjentom „Małych projektów” w realizacji projektu i prawidłowym wypełnieniu wszelkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie, zasad rozliczania oraz sprawozdawczości.

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi zapewniła uczestnikom szkolenia trenera, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Koszty szkolenia sfinansowane zostały z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej…
 

Zapraszamy na VIII Jarmark Pomorski

W sobotę 9 sierpnia 2014 r. na bytowskim zamku odbędzie się VIII Jarmark Pomorski współorganizowany przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi i Bytowskie Centrum Kultury. Przez cały dzień będzie można odwiedzać kramy prezentujące dorobek kulturowy i kulinarny naszego regionu oraz zapoznać się z ofertami turystycznymi obszaru Partnerstwa Dorzecza Słupi. Będą występy artystyczne, pokazy rycerskie, warsztaty ceramiczne, tkackie, czerpania papieru, konkurs kulinarny „Kuchnia Dorzecza Słupi” oraz promocja Szlaku Kulinarnego Pomorza wraz z degustacją. Dla dzieci przygotowano zabawy animacyjne i inne atrakcje. Jednym z punktów programu będzie także prezentacja projektów Partnerstwa Dorzecze Słupi.


O 19:30 zaplanowano koncert zespołu DIKANDA, następnie o godz. 21:00 wystąpi INDIOS BRAVOS. Bezpośrednio po koncercie na bytowskim rynku zaprezentuje się Teatr Młodych Gotów z Czarnej Dąbrówki w przedstawieniu „Mój Remus”. Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Więcej…
 

Aktywna niedziela z VII Biegiem Ulicznym "Tuchomska Pętla"

Już w tę niedzielę (03.08.2014 r. godz. 16:00) w Tuchomiu odbędzie się już siódma edycja Biegu Ulicznego Tuchomska Pętla. Impreza ta współfinansowana jest z budżetu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi przeznaczonego na Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach tzw. Małych projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzaniu. Szczegóły dotyczące imprezy -> Kalendarz wydarzeń Gminy Tuchomie

 


Strona 2 z 35