Partnerstwo Dorzecza Słupi _v

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Partnerstwo Dorzecze Słupi

"Polka Lokalna" - czyli "kilka" słów podsumowania projektu

smile emoticon

Okres od września do grudnia ubiegłego roku dla Polek Lokalnych był to czas intensywny, obfitujący w szkolenia i spotkania. Uczestniczki projektu pt. „Polka lokalna - budowanie kapitału społecznego w oparciu o potencjał kobiet wiejskich” realizowanego dzięki środkom pochodzącym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich doskonaliły swoją wiedzę przy okazji aktywizując i integrując się w wspólnych działaniach.

Więcej…
 

Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi złożona w Urzędzie Marszałkowskim

Biuro Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje, że w dniu 30 grudnia 2015 r. została złożona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Lokalna Strategia Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi na lata 2016-2023 (zatwierdzona przez Zebranie Delegatów w dniu 22 grudnia 2015 r.), która zostanie poddana ocenie grupie ekspertów powołanych przy Departament PROW UMWP. Wszyscy zainteresowani nową LSR Partnerstwa Dorzecze Słupi mogą zapoznać się z tym dokumentem na naszej stronie internetowej w zakładce – O Nas – Nasza Strategia lub TUTAJ.

 

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla sektora gospodarczego w Bytowie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza przedstawicieli sektora gospodarczego na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w piątek, 18 grudnia 2015 r. o godz. 14.00 w sali nr 212 na II piętrze Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie. Spotkanie ma na celu przedstawienie istotnych informacji dot. warunków uzyskania wsparcia na działania skierowane do przedsiębiorców w ramach przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi oraz przeprowadzenie konsultacji czterech wybranych z Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi zagadnień tj.:

a)   kryteria dostępu i wyboru dla projektów skierowanych do sektora gospodarczego,

b)   procedura aktualizacji strategii i kryteriów wyboru,

c)   elementy procedur monitoringu i ewaluacji,

d)   elementy planu komunikacji.

 

II Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza na II Zebranie Delegatów Stowarzyszenia LGD PDS, które odbędzie się dnia 22 grudnia 2015 roku o godzinie 13.00 w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni. Jednocześnie Stowarzyszenie LGD PDS informuje, że w przypadku kiedy obrady rozpoczęłyby się w drugim terminie Zebrani Delegaci będą zdolni do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

ZAPROSZENIE

 

Kondolencje

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Burmistrzowi Bytowa Ryszardowi Sylce i rodzinie z powodu śmierci córki składają Członkowie Zarządu i Rady oraz pracownicy Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

 

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku informuje, że 19 listopada b.r. w Słupskiej  Izbie Przemysłowo-Handlowej, 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 19 w godzinach 10:00 – 14:00 odbędzie się Pomorski Dzień Przedsiębiorczości promujący przedsiębiorczość – zarówno indywidualną działalność gospodarczą (IDG), mikroprzedsiębiorstwa i spółdzielczość socjalną, także w odniesieniu do grupy osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia.

Plakat RPO

Plakat POWER

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości

 

Polki Lokalne szkolą się w ramach projektu dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelski

Stowarzyszenie Partnerstwo Dorzecze Słupi, dzięki środkom pozyskanym z programu Fundusz Incjatyw Obywatelskich, dało możliwość spotkań i integracji, z której mieszkanki obszaru bardzo chętnie korzystają.

Część warsztatowa projektu już na półmetku. Panie spotykały się w ramach warsztatów Dobrych praktyk, kuchni regionalnej, samoobrony czy Nordic Walking. Poznały również specyfikę działalności kobiet na obszarach wiejskich, wartość takiej działalności. Dostały również możliwości rozwoju osobistego oraz rozwoju umiejętności liderskich.

UAKTUALNIONY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

Godziny otwarcia biura LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi

Stowarzyszenie LGD PDS  informuje mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD PDS, że w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Biuro LGD PDS funkcjonuje według poniższego harmonogramu:

Dzień tygodnia

Godziny pracy biura

Poniedziałek

od godz. 7.00 do godz. 15.00

Wtorek

od godz. 7.00 do godz. 15.00

Środa

od godz. 7.00 do godz. 15.00

Czwartek

od godz. 7.00 do godz. 15.00

Piątek

od godz. 7.00 do godz. 15.00

 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi zakończone

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi od sierpnia zapraszała mieszkańców na spotkania informacyjno-konsultacyjne NOWY LEADER W DORZECZU SŁUPI, które były elementem prac na nową Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania odbywały się w każdej gminie objętej działaniem LGD.

Celem spotkań było:

  • przekazanie mieszkańcom informacji o możliwościach pozyskania środków ramach podejścia LEADER w nowym okresie programowania,
  • określenie wspólnie z mieszkańcami potrzeb oraz celów, na jakie szczególnie należy przeznaczyć fundusze nowego LEADERA.
Jedno z takich spotkań odbyło się w gminie Potęgowo, gdzie mieszkańcy poznali i konsultowali projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi.

 

Rada Stowarzyszenia Partnerstwo Dorzecze Słupi wybrana

W dniu 05 października 2015 r. w Ośrodku Kultury Gminy Studzienice w Ugoszczy odbyło się I Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, podczas którego została wybrana 15 osobowa Rada LGD, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które będą realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie LGD PDS.

Skład Rady Stowarzyszenia Partnerstwo Dorzecze Słupi TUTAJ

 

Zapraszamy na Święto Dyni i konkurs kulinarny w Tuchomiu

Regulamin konkursu kulinarnego

 


Strona 1 z 40