Partnerstwo Dorzecza Słupi _v

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Partnerstwo Dorzecze Słupi

Wesołych Świąt!

 

 

Ostatnie dni naborów - informacja dla wnioskodawców

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uprzejmie informuje, iż w dniach 15 kwietnia br. kończą się nabory wniosków na działania 4 osi PROW na lata 2007-2013 - program Leader.

Wnioski należy składać w Biurze Fundacji PDS najpóźniej do godziny 15.00.

Z powodu dużego zainteresowanie konkursami w ostatnich dniach naborów nasi specjaliście nie będą w stanie udzielać usług doradczych, nie będzie również możliwe kopiowanie wniosków/dokumentów w celu kompletowania dokumentacji!


Aby usprawnić procedurę przyjmowania wniosków prosimy o  uzupełnienie pierwszej strony formularza.
Kopia pierwszej strony wniosku, po przyjęciu dokumentacji przez pracowników biura, stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia projektu w ramach konkursu.

WZÓR pierwszej strony wniosku do ściągnięcia

UWAGA! Informacje zawarte we wzorze pierwszej strony wniosku należy PRZEPISAĆ do wniosku o przyznanie pomocy składanego w LGD. NIE NALEŻY DRUKOWAĆ WZORU!

Przypominamy, iż wnioski należy składać w 4 egzemplarzach: 2 oryginałach i 2 kopiach. Obowiązkowo należy załączyć również wersje elektroniczną wniosku oraz opisu operacji pod kątem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru w 2 egzemplarzach (np. nagrane na płycie CD/DVD).

 

Festiwal Unihokeja

 

 

Termin realizacji operacji do 31 grudnia 2014 r.

Przypominamy wszystkim Wnioskodawcom, którzy będą składać wnioski w ramach ogłoszonych obecnie naborów dot. działania „Małe projekty” – stare i dodatkowe zadania oraz działania „Odnowa i rozwój wsi” – dodatkowe zadania, że termin zakończenia realizacji operacji, które jest równoznaczny ze złożeniem wniosku o płatność ostateczną to 31 grudnia 2014 r. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy planowaniu projektów w ramach trwających naborów wniosków.

 

SPROSTOWANIE DOT. NABORÓW DLA DZIAŁANIA "MAŁE PROJEKTY" - "STARE” I DODATKOWE ZADANIA!

Informujemy, że w dniach 27-28.03.2014 r. w gazetach: Kurier Bytowski, Dziennik Sławieński, Echo Ziemi Lęborskiej oraz Głos Słupska pojawił się artykuł z błędną informacją na temat zakresu tematycznego naborów w ramach działania „Małe projekty” – „stare i dodatkowe zadania”.
W związku z tym  przypominamy, że:

W ramach działania „Małe projekty” – „stare zadania”, składane projekty mogą dotyczyć wyłącznie zakresu Lokalnej Strategii Rozwoju określonego przez następujące cele szczegółowe, tj.:

 • cel 1.1. Rozwój infrastruktury i usług turystyki wiejskiej i aktywnej
 • cel 1.2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjału przyrodniczo-kulturowego i wykreowanie marki lokalnej

W ramach działania „Małe projekty” – „dodatkowe zadania”, składane projekty mogą dotyczyć wyłącznie zakresu Lokalnej Strategii Rozwoju dla tzw. „dodatkowych zadań”, określonego przez następujące cele szczegółowe, tj.:

 • cel 1.1.A. Dywersyfikacja i systemowa promocja oferty turystycznej obszaru
 • cel 2.1.A. Kreowanie postaw proekologicznych, prozdrowotnych i proinnowacyjnych wśród mieszkańców PDS (z wyłączeniem remontów lub wyposażenia obiektów i miejsc spotkań oraz integracji mieszkańców, pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne wraz z wyposażeniem tych obiektów w formule zapewniającej innowacyjne i ukierunkowane wyeksponowanie zasobów lokalnych)

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

UWAGA: Informacja o zmianach w dokumentach konkursowych!

Informujemy, że w dokumenty dotyczące naboru dla Małych Projektów w ramach tzw. dodatkowych zadań z powodu zawartych w nich błędów uległy zmianie, w tym:

 1. załącznik “Opis projektu pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla dodatkowych zadań” – do ogłoszenia podlinkowano prawidłowy opis działania (pierwotnie nieprawidłowo podlinkowano był opis operacji dla innego działania).
 2. dokument “Lokalne kryteria wyboru” -  umieszczono w załączniku pod tabelą prawidłowy opis lokalnych kryteriów wyboru oraz uzupełniono opis kryterium w punkcie 7, w którym pierwotnie zabrakło opisu sytuacji, w której projekt otrzymuje maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie, czy opierają się Państwo o poprawną wersją dokumentów konkursowych. Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że aktywny wniosek pdf dla działania tzw. "małe projekty" jest plikiem do pobrania. Na wniosku należy pracować jedynie gdy zostanie zapisany on na dysku, w przeciwnym razie dane mogą zostać niezapisane.

 

Uwaga wnioskodawcy działania „Małe projekty” - dot. "starych" zadań

W związku licznymi pytaniami odnośnie punktu 1 i 2 w kryterium nr 3 dot. działania Małe projekty zostały one doprecyzowane w następujący sposób:

Kryterium nr 3 – Wpływ projektu na wskaźniki LSR

 1. Jeżeli operacja wpływa na utworzenie miejsc pracy przyznaje się 8 punktów, przy czym podmioty gospodarcze i osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą zawsze otrzymują 8 punktów.

UWAGA: Punkty przyznaje się jeżeli utworzone zostanie min. 0,5 etatu średniorocznie. Etat powinien być utrzymany minimum rok po zakończeniu projektu (licząc od daty otrzymania pisma rozliczającego projekt).

 1. Jeżeli operacja wpływa na wskaźnik długości szlaków turystycznych przyznaje się 10 punktów.

UWAGA: W ocenie bierzemy pod uwagę zarówno znakowanie, jak i budowę szlaków.

 

Nabór wniosków w ramach naborów tematycznych – "stare" zadania - działanie „Małe projekty"

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach w ramach naborów tematycznych - „stare” zadania - dla tzw. „Małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

01.04.2014 r. – 15.04.2014 r.

Więcej…
 

Nabór wniosków w ramach naborów tematycznych – dodatkowe zadania - działanie „Odnowa i rozwój wsi"

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach naborów tematycznych – dodatkowe zadania - dla działania tzw. „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

01.04.2014 r. – 15.04.2014 r.

Więcej…
 

Nabór wniosków w ramach naborów tematycznych – dodatkowe zadania - działanie „Małe projekty"

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach naborów tematycznych - dodatkowe zadania - dla działania tzw. „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:

01.04.2014 r. – 15.04.2014 r.

Więcej…
 

Szkolenia w zakresie przygotowania wniosku z MP - brak wolnych miejsc

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na brak wolnych miejsc nie przyjmujemy już zgłoszeń na szkolenia w zakresie przygotowania wniosku do uzyskania wsparcia finansowego w ramach naborów tematycznych dla działania „Małe projekty”.

Za utrudnienia przepraszamy.

Biuro Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi

 


Strona 1 z 32